พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครบรอบ ๘๔ ปี

2565 07 06 1

          พลอากาศตรี วชิรศักดิ์  พูสิทธิ์  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครบรอบ ๘๔ ปี เมื่อวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ.

2565 07 06 2

2565 07 06 3

2565 07 06 4

2565 07 06 5