การประกวดภาพหน้าปกสมุดบันทึกประจำวัน ทอ.ปี ๖๖

 

CoverContest66 banner

 

               ด้วย ยศ.ทอ.โดยสำนักงานคณะเจ้าหน้าที่บริหารกิจการบันทึกประจำวัน ทอ.จะจัดทำสมุดบันทึกประจำวัน ทอ.ปี ๖๖ เพื่อจำหน่ายในราคาสวัสดิการแก่ข้าราชการ นักเรียนทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทอ.และครอบครัว หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ

               ยศ.ทอ.พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการจัดทำสมุดบันทึกประจำวัน ทอ.ปี ๖๖ มีความแปลกใหม่ ทันสมัย และคงความเป็นเอกลักษณ์ของ ทอ. จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ในสังกัด ทอ.ที่มีความสามารถและสนใจร่วมออกแบบปกสมุดบันทึกประจำวัน ทอ.ปี ๖๖ (ภาพที่ถูกเลือกจะได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท)  โดยส่งผลงานมาที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันพุธที่ ๓๑ ส.ค.๖๕

 

**  ไฟล์หนังสือเชิญชวนฯ เสนอ นขต.ทอ.  **

 

coverContest66 detail02

detailCoverContest6501