พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

2565 06 28 01 1

         พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ.

2565 06 28 01 2

2565 06 28 01 3