พิธีเปิดการอบรมปฎิบัติธรรมนำสุข

 2565 06 24 01

            พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฎิบัติธรรมนำสุข ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิ.ย.๖๕ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ.

2565 06 24 02

2565 06 24 03

2565 06 24 04