พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๒

 2565 06 22 1

          พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ.

2565 06 22 2

2565 06 22 3

2565 06 22 4