พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๙๖

 2565 06 21 1

          พลอากาศตรี ศุภโชติ  ชัยวงษ์  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๙๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.

2565 06 21 2

2565 06 21 3

2565 06 21 4