การตรวจประเมินคุณภาพการฝึกอบรมของ ขส.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๖๕

 2565 06 20 1

          พล.อ.ต.ศุภโชติ  ชัยวงษ์  รอง จก.ยศ.ทอ. ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๖๕  เป็นประธานในการตรวจประเมินคุณภาพการฝึกอบรมของ ขส.ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มิ.ย.๖๕, ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม ขส.ทอ. โดยมี น.อ.พนม  บุญถนอม  เสธ.ขส.ทอ. ให้การต้อนรับ

2565 06 20 2

2565 06 20 3