พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรและประเมินผลการดำเนินการหลักสูตร รร.หลักขั้นปลาย และ รร.หลักขั้นต้น"

2565 06 15 01 

          พลอากาศตรี วิสุทธิ์  สมภักดี  เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรและประเมินผลการดำเนินการหลักสูตร รร.หลักขั้นปลาย และ รร.หลักขั้นต้น ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมหอสมุดกองทัพอากาศ ชั้น ๑

2565 06 15 02

2565 06 15 03