พิธีวางพวงมาลา "วันพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย"

 001

          พลอากาศตรี วชิระ  เริงฤทธิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะข้าราชการ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กระทำพิธีรำลึกถึงวันคล้ายวันทิวงคต จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ  กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อกองทัพอากาศ  ทรงเป็นผู้วางรากฐานการบินในประเทศไทย จนได้รับพระสมัญญานามว่า "พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย" เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 002

003

004