การสรุปผลการตรวจการปฎิบัติราชการของ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๖๕

 2565 06 10 4

          พลอากาศตรี วชิรศักดิ์  พูสิทธิ์  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี อนันต์ชัย  ทองเจริญ  เจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ ในการสรุปผลการตรวจการปฎิบัติราชการของ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ.

2565 06 10 a1

2565 06 10 a2

2565 06 10 a3

2565 06 10 a5

2565 06 10 a6

2565 06 10 a7