พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๔๐

 140 opening ceremony Intro 1

          พล.อ.ต.ศุภโชติ  ชัยวงษ์  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๔๐  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

140 opening ceremony Intro 2

140 opening ceremony Intro 3

140 opening ceremony Intro 4

140 opening ceremony Intro 5

140 opening ceremony Intro 6

140 opening ceremony Intro 7