พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน เป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๔

2565 06 08 1

         พลอากาศตรี ศุภโชติ  ชัยวงษ์  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน เป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ.

2565 06 08 2

2565 06 08 3

2565 06 08 4

2565 06 08 5