การทดสอบ แผนการปฎิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ในเขตพื้นที่ ยศ.ทอ.

07 06 01 A 1

         พลอากาศตรี วชิรศักดิ์  พูสิทธิ์  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ผู้อำนวยการดับเพลิงกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี อนันต์ชัย  ทองเจริญ  เจ้ากรมจเรทหารอากาศ เนื่องในโอกาสเยี่ยมชม การทดสอบ แผนการปฎิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ในเขตพื้นที่ ยศ.ทอ. เมื่อ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ อาคาร บก.รร.จอ.

07 06 01 A 2

07 06 01 A 3

07 06 01 A 4

07 06 01 A 6