พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๙

 07 06 65 01 1

         พลอากาศตรี วชิรศักดิ์  พูสิทธิ์  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ.

07 06 65 01 3

07 06 65 01 4

07 06 65 01 5

07 06 65 01 6

07 06 65 01 2