รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศและคณะ ให้การต้อนรับเจ้ากรมจเรทหารอากาศและคณะ

 02 06 65 01 A 1

         พลอากาศตรี วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะให้การต้อนรับ พลอากาศตรี อนันต์ชัย ทองเจริญ เจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ เนื่องในโอกาสตรวจการปฎิบัติราชการของ ยศ.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม หอสมุดกองทัพอากาศ

02 06 65 01 A 2

02 06 65 01 A 3

02 06 65 01 A 4

02 06 65 01 A 5