ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”     

 001

      พลอากาศตรี วชิระ  เริงฤทธิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการและนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ เข้าฟังบรรยาย ในหัวข้อ“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ วปร. เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕, ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และผ่านระบบออนไลน์
002
 
003