ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 2565 05 11 01

          พลอากาศตรี วชิรศักดิ์  พูสิทธิ์  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ บก.ยศ.ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องโถงอาคาร บก.ยศ.ทอ.

2565 05 11 02

2565 05 11 03

2565 05 11 04