พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

 2565 05 10 01

          พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ.

2565 05 10 02

2565 05 10 03

2565 05 10 04

2565 05 10 05