ผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำและการบริหารระดับยุทธศาสตร์”

 news 20220502 001

          พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๖ หัวข้อ “ผู้นำและการบริหารระดับยุทธศาสตร์” เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕, ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ ณ ห้องบรรยายวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

news 20220502 002

news 20220502 003

news 20220502 004