พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๙

saoc 20220407 01

         พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๙ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมหอสมุดกองทัพอากาศ

saoc 20220407 02

saoc 20220407 03

saoc 20220407 04

saoc 20220407 05