มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเป็นตัวแทนกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประกวดผลงานที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองศ์การแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

2565 04 04 A1

 

         พลอากาศโท กานต์ชนก หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเป็นตัวแทนกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประกวดผลงานที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองศ์การแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมหอสมุดกองทัพอากาศ

2565 04 04 A2

2565 04 04 A3

2565 04 04 A4

2565 04 04 A5

2565 04 04 A6