พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระรูปจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ พระบิดากองทัพอากาศ และพิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ

2565 04 04 01

         พลอากาศโท กานต์ชนก หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระรูปจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ พระบิดากองทัพอากาศ และพิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ลานพระรูปพระบิดากองทัพอากาศ ยศ.ทอ.

2565 04 04 02

2565 04 04 03

2565 04 04 04

2565 04 04 05

2565 04 04 06