พิธีประดับเครื่องหมายยศจ่าอากาศตรี ให้แก่ นักเรียนจ่าอากาศ นักเรียนนายสิบแผนที่ นักเรียนช่างฝีมือทหาร และนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔

atts20220401 01

         พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศจ่าอากาศตรีให้แก่นักเรียนจ่าอากาศ นักเรียนนายสิบแผนที่ นักเรียนช่างฝีมือทหาร และนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ อาคารโรงเลี้ยงอาหารนักเรียนจ่าอากาศ รร.จอ.ยศ.ทอ.

atts20220401 02

atts20220401 03

atts20220401 04

atts20220401 05

atts20220401 06

atts20220401 07