พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๑

ais20220401 03

         พลอากาศโท กานต์ชนก หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๑ (ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19) มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ๒๓ คน ณ ห้องกิจกรรมโรงเรียนครูทหาร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ais20220401 04

ais20220401 09

ais20220401 11

ais20220401 15

ais20220401 18