นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๖ ศึกษาดูงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

20220401awc01

         พลอากาศตรี วชิระ เริงฤทธิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๖ ศึกษาดูงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

20220401awc02