ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก ณ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

 

2565 03 25 04

         พลอากาศตรี วิสุทธิ์ สมภักดี  เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรี ชัยเลิศ เสวกสุริยวงค์  ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สนภ.ทอ.

202203257