การตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกำลังพลทหารอากาศ ยศ.ทอ. ประจำปี ๒๕๖๕

 202203170100

         พลอากาศตรี วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี วรวุฒิ ดวงเกตุ  ผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกำลังพลทหารอากาศ ยศ.ทอ. ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมหอสมุดกองทัพอากาศ

202203170200

202203170300

202203170400

202203170500