เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ให้กับกรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด

01 1

         พลอากาศโท กานต์ชนก หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ ให้กับ พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน  กรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด เมื่อวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด โอกาสนี้ พลอากาศตรี วชิระ เริงฤทธิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีด้วย

02