พิธีทำบุญครบรอบ ๔๐ ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

01 

         พลอากาศโท กานต์ชนก หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ ๔๐ ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ.

02

03

04

05