พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๘

2565 02 08 A01

         พลอากาศโท กานต์ชนก หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๘ เมื่อวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ.

2565 02 08 A02

2565 02 08 A03

2565 02 08 A04

2565 02 08 A05

2565 02 08 A06