พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๑

2565 02 08 01

         พลอากาศโท กานต์ชนก หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๑ เมื่อวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ.

2565 02 08 02

2565 02 08 03

2565 02 08 04