ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 2565 02 07 01

         พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์  ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท กานต์ชนก หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

2565 02 07 010

2565 02 07 02

2565 02 07 03

2565 02 07 04

2565 02 07 06

2565 02 07 07

2565 02 07 08

2565 02 07 08 1

2565 02 07 09