พิธีปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารประทวน เป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๓

timeline 20220202 142304

         พลอากาศตรี ศุภโชติ ชัยวงษ์  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารประทวน เป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ.

 

timeline 20220202 142305

timeline 20220202 142310