มอบเงินบริจาคสนับสนุนดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์

2565 01 31 01 

พลอากาศตรี วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มอบเงินบริจาคสนับสนุนดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ให้แก่ นาวาอากาศเอกหญิง พรรณประภา วัณณรถ อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศและคณะ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ณ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

2565 01 31 02

2565 01 31 03

2565 01 31 04

2565 01 31 05