นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๖ ไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

 25 01 65 01 1

         นาวาอากาศเอก อัมพร เพ็ชราช รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๖ ไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕, ๐๘๐๐-๑๒๐๐ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

25 01 65 01 2

25 01 65 01 3