เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำและการบริหารในระดับยุทธศาสตร์ ”

001

         พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล เสนาธิการทหารอากาศ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษแก่ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๖ หัวข้อ “ ผู้นำและการบริหารในระดับยุทธศาสตร์ ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕, ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ผ่านระบบออนไลน์

002

003

004