พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารประทวน เป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๓

edu pic 650119 02

        พลอากาศตรี วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารประทวน เป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕, ๐๙๐๐ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ.

edu pic 650119 03

edu pic 650119 04

edu pic 650119 05