สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร,ในหลวงรัชกาลที่ 10
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,ยศ.ทอ.