พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๔๗

2555-11-1พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ  รุ่นที่ ๔๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ พ.ย.๕๕   ณ ห้องบรรยาย วทอ.

 

ภาพพิธี...

 

Copyright © by Academic Resources Division | พัฒนาโดย... กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ