โรงพิมพ์กองทัพอากาศดอนเมือง

 

 โรงพิมพ์ ทอ.ดอนเมือง

 

 

Arrow forward  กิจการโรงพิมพ์กองทัพอากาศดอนเมือง giphy

          -  รับจัดพิมพ์นามบัตร ฎีกากฐิน ผ้าป่า กระดาษจดหมายพร้อมซอง (ตราธง, ตราปีก ทอ.)

          -  ปกสอดใบประกาศนียบัตร ใบประกาศนียบัตร และรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไป

          -  ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารที่ใช้กระดาษสำเนาในตัว (กระดาษเคมี) พร้อมจำหน่าย ในราคาสวัสดิการ

 

 

โรงพิมพ์กองทัพอากาศดอนเมือง จึงขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทอ.และครอบครัว ใช้บริการเนื่องในโอกาสต่าง ๆ
โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไกล เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย หากท่านมีความประสงค์จะจัดพิมพ์งาน

[ สามารถติดต่อได้ที่ : โรงพิมพ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง (ติดกับ รร.ครูทหาร ยศ.ทอ.) โทร.๒ - ๕๑๔๘, ๒ - ๒๙๔๓ ]

------------------------------------------------------------------------------

 

 

A001

A002

A003

A004

A005


 

spacer