โรงพิมพ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง

 

 โรงพิมพ์ ทอ.ดอนเมือง

 

 

00000


Arrow forward  กิจการโรงพิมพ์กองทัพอากาศดอนเมือง giphy

          -  รับจัดพิมพ์นามบัตร ฎีกากฐิน ผ้าป่า กระดาษจดหมายพร้อมซอง (ตราธง, ตราปีก ทอ.)

          -  ปกสอดใบประกาศนียบัตร ใบประกาศนียบัตร และรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไป

          -  ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารที่ใช้กระดาษสำเนาในตัว (กระดาษเคมี) พร้อมจำหน่าย ในราคาสวัสดิการ

 

00000

 

โรงพิมพ์กองทัพอากาศดอนเมือง จึงขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทอ.และครอบครัว ใช้บริการเนื่องในโอกาสต่าง ๆ
โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไกล เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย หากท่านมีความประสงค์จะจัดพิมพ์งาน

[ สามารถติดต่อได้ที่ : โรงพิมพ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง (ติดกับ รร.ครูทหาร ยศ.ทอ.) โทร.๒ - ๕๑๔๘, ๒ - ๒๙๔๓ ]


---------------------------------------------------------------------------------------------

 

โรงพิมพ์ ทอ. 01

โรงพิมพ์ ทอ. 02

โรงพิมพ์ ทอ. 03

โรงพิมพ์ ทอ. 04

โรงพิมพ์ ทอ. 05

NewsOfRTAFprinting01

NewsOfRTAFprinting02