มอบเงินบริจาคสนับสนุนดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก

         พลอากาศโท เดชอุดม  คงศรี  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มอบเงินบริจาคสนับสนุนดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก (๓ กุมภาพันธ์) ให้แก่ แพทย์หญิง วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ เมื่อ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

04 02 2563 03

04 02 2563 02

04 02 2563 03