การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๑/๖๓ และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

         พลอากาศตรี ศุภโชติ  ชัยวงษ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำข้าราชการ  นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าทดสอบสมรรถภาพทางกายประจำปี ๑/๒๕๖๓ และแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ วันพุธที่ ๒๙  มกราคม ๒๕๖๓  ณ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 
29 01 63 01
 
29 01 63 02
 
29 01 63 04
29 01 63 05
 
29 01 63 03