วทอ.ยศ.ทอ.จัดกิจกรรม “AWC Zero Waste Response”
 
          นาวาอากาศเอก จักร สุวรรณทัต  รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ จัดกิจกรรม “AWC Zero Waste Response” เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓,  ๑๓๓๐ ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ