พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔

           พลอากาศโท เดชอุดม  คงศรี  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔ เมื่อ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ