พิธีรับ ส่ง หน้าที่

         พลอากาศโท น้อย ภาคเพิ่ม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ให้แก่ พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศท่านใหม่ เมื่อ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ