พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๔

         พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มนภาภิวุฒิแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรองทอ.