พิธีเกษียณอายุราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปี ๖๒

         พลอากาศโท น้อย ภาคเพิ่ม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเกษียณอายุราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปี ๖๒ เมื่อ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ