พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

         พลอากาศโท น้อย  ภาคเพิ่ม  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ พุทธสถาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ