พิธีเปิด-ปิด การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์

          พลอากาศตรี เสน่ห์  บัวชื่น  ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒, ๐๘๐๐ และปิดการฝึก เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒, ๑๕๐๐ โดย นาวาอากาศเอก ศุภโชติ  ชัยวงษ์  รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นประธาน ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

 

spacer