ตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์
         พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลอากาศโท น้อย ภาคเพิ่ม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒, ๐๘๐๐ – ๑๔๐๐ ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี